Category Archives: bahis satesi

Üye ol Üyelik İşlemleri

Sosyopix Com’a Üye Ol

Üçüncü şahıslara ait net siteleri veya kaynaklar üzerinde Şirket’in herhangi bir kontrolü olmadığından üçüncü şahıslara ait bu internet sitelerinde veya kaynaklarda bulunan herhangi bir İçerik’ten veya herhangi bir İçerik’e karşı duyduğunuz güvenden Şirket sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bağımsız Herbalife Distribütörleri’nin kendi Internet siteleri olabilir ancak Herbalife’dan onay almadan kendi internet sitelerini açamazlar. Onay alınmadan açılacak web siteleri veya onaylı internet sitelerine bilgi verilmeden yapılacak değişiklikler etik kurallarının ihlali sayılacaktır ve haklarında yasal sorumluluk doğuracaktır. BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖR WEB SİTELERİNDEN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KAYNAKLANAN VEYA BU SİTELERLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK, HERBALIFE’IN SORUMLULUĞU DAHİLİNDE DEĞİLDİR.

Üye’nin bildirdiği bilgiler doğrultusunda SMS gönderimi yapılan Üye’nin hattının açık olmaması, Üye’nin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan nesine.com sorumlu tutulamaz. Üye ile kurulan iletişimde Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının (GSM numarası dahil) ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan nesine.com sorumlu değildir. 5.12 Nesine.com, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan ve Nesine.com’a tahsis edilen piyango çekiliş biletlerini satma hakkına sahiptir. Üye tarafından satın alınan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel çekilişler de dahil olmak üzere, piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Piyango çekilişi esnasında ya da sonrasında, çekilişe ait itirazların olması durumunda nesine.com’a yöneltilecek her türlü dolaylı veya dolaysız zarar ve ziyan taleplerinden nesine.com sorumlu tutulamaz. Nesine.com, Özel Piyango çekilişi düzenleme yetkisine sahip iş ortağının sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkacak ve üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerinde, karar ve bu kabil dava, şikayet ve benzer konularda sorumlu olmayıp, her türlü durumda taraf ve sorumlu, çekilişi düzenleyen iş ortağı olacaktır. Üye, virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı veya kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı malzeme bulaştırarak İnternet Sitesini kötüye kullanmayacaktır.

Sosyal Medya Hesapları İle Giriş

Bunun yanı sıra, üye işveren ile hizmet sözleşmemizin sona ermiş olması durumunda,bu konuda dimension dönüş sağlanacaktır. Üye işveren ile sözleşme süresinin sona erdiği durumda, söz konusu işveren, sistemlerimiz aracılığıyla elde ettiği bilgilerden kendi nezdinde kendisi sorumludur, bu bakımdan, işveren sistemleri için ileteceğiniz taleplerinizi,size dönüşümüze istinaden doğrudan ilan sahibi firmaya iletmeniz gerekir. Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.

Payfix Three Dakika Içerisinde Payfix Hesabınızı Oluşturun

Üyeliğin sonlandırılması halinde, kişisel verilere ilişkin işleme amaçlarının sona ermesi, işbu Sözleşme’nin ifası için kişisel verilerin gerekli olmaması ve mevzuat tarafından saklanması veya depolanması öngörülmediği durumlarda Üye’ye ait kişisel veriler ile birlikte diğer sair veriler Kanal D veri tabanlarından silinir. Kanal D her zaman Üye’nin üyeliğini, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri, sitenin içeriğini, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesi’nde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Bu durumda, Kanal D’nin helloçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Yenibiriş, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme three.

İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş helloçbir husus, A101 aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi A101 tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece A101, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

TEKNOLİST, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmî kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi hâller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hâllerde TEKNOLİST’in sorumluluğu doğmayacaktır. Üye, OKULİSTİK ve şirkete ait diğer web sekabet güncel giriş sitelerini helloçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Üye ol

Üyeli̇k Sözleşmesi̇ni̇n Kapsam Ve Amaci

Aramızdaki her tür ihtilaf hakkında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bir mahkemenin bu Anlaşma’nın bir bölümünü uygulanamaz bulması durumunda Anlaşma’nın geri kalan maddeleri uygulanmaya devam edecektir.

• Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve web altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca on-line olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez). İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir. Daha fazla bilgi ve çerez tercihlerinizi ayarlamak için, lütfen Çerez Politikamızı ziyaret ediniz. Oyunlar hakkında idare ve yetkili kuruluşlarca gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle nesine.com’dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez.

Buna ek olarak, net sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Doğuş Planet’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda DP’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile DP’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. DP, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

Bütünlük, kişisel verinin doğru olması ve işlenme amacına uygun olması anlamına gelmektedir. Erişim, yetkili kullanıcıların, yetkilendirilmiş oldukları amaç çerçevesinde ihtiyaç duymaları halinde, veriye erişebilmeleri anlamına gelmektedir. Kişisel Verilere ilişkin güvenlik prosedürleri, veri güvenliğine ilişkin teknik anlamda yetkin Vakko bünyesindeki Bilişim Teknolojileri (“BT”, “IT”) birimine danışılarak yürürlüğe konacaktır. 8.5 Bu web sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. TEKNOLİST, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir.

Söz konusu iş birimi, şikâyetleri / talepleri çözümlemek için ilgili iş biriminden ve destek birimlerinden arkadaşlar ile bağlantı kuracaktır. Veri Sahibinden gelen talepler özenli bir şekilde rapor edilmeli ve gözden geçirilmeli, tarafından, talebin niteliğini de göz önünde bulundurarak, en fazla 30 gün içerisinde olmak şartıyla, mümkün olan en kısa sürede ve Veri Sahibine ek bir masraf yansıtılmaksızın söz konusu şikâyetler yanıtlanacak ve talepler uygulanabilir olması halinde yerine getirilecektir. Çalışanların sağlık verileri dâhil Özel Nitelikli Kişisel Verileri de, mevzuatın gerektirdiği ölçüde, İnsan Kaynakları iş birimi tarafından işlenebilmektedir.

  • Colin’s tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu İnternet Sitesinin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkını haizdir.
  • Kanal D, Üye’nin Portal Hizmetleri’ni alırken İnternet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Bu tür bir Bildirim’in ardından bu Site’yi veya diğer Sunulan Bilgiler’i kullanmanız halinde bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. En güncel halini bildiğinizden emin olmak için bu Anlaşma’yı periyodik olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Herbalife, net sitesini ziyaret eden ve hizmetlerini kullanan tüm bireylerinin gizliliğine saygı duyar. Bu Gizlilik Politikası, SSS formatında Herbalife’ın kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığına ve kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınıza yönelik bilgi vermektedir. Bu politikaya yönelik daha fazla sorunuz varsa adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirketler sadece eleman arama amacı ile sistemi kullanabilir. Eleman arama dışında kullanıldığı tesbit edildiğinde, şirketlerin üyelikleri iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.

Üye’ler Sözleşme’yi her zaman İnternet Sitesi’nde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler web site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde Üye’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Ancak bu duyurunun yapılmamış olması halinde dahi, yenilenen sözleşme hükümleri sistemde kaydı bulunan tüm üyeler için, yayın tarihinden itibaren hüküm ifade eder. İnternet Sitesi’nde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kanal D ile helloçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye’nin kendisi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi Üye’nin sorumluluğundadır.

Share